Werkbezoek bij de eendenkooi van Asjes

werkbezoek

CASTRICUM - Afgelopen week was wethouder Falgun Binnendijk op werkbezoek bij de eendenkooi van Asjes in Castricum. In januari 2020 is de eendenkooi overgedragen aan de stichting Natuur Instituut en de wethouder was enorm verrast dat al zoveel van de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.

Onder de enthousiaste en bezielende leiding van kooiker Anton van Riel werd hij door de eendenkooi geleid. Vorig jaar was het hier nog een ‘takkenzooi’; overal snoeiafval en overgroeiende bramen door de verrijking van de grond. “Met ruim 400 knotwilgen heb je een hoop takken. In het eerste jaar na de overdracht, is er vooral ingezet op ruimte geven aan ‘nieuwe’ natuur en het werven van vrijwilligers.” aldus Anton van Riel. Dit is zeker gelukt, vele aanwonenden zijn enthousiast vrijwilliger geworden en houden dagelijks een oogje in het zeil of er geen ongenode gasten gebruik maken van dit uniek stukje natuur. 

Flora en fauna
Deze eendenkooi is met recht een groene parel in Castricum. En ook deze dient als stapsteen voor flora en fauna om de bebouwde kom in te komen. Nu al leven er vele bijzondere soorten planten en dieren. Er broeden ijsvogels en een sperwer en vorig jaar deed een wespendief de kooi aan voor langere tijd. Tijdens het werkbezoek zagen we een waterspitmuis. Na jaren van weinig onderhoud is en nu veel te doen.

Cultuurhistorische en ecologische waarde
De vrijwilligers zijn enthousiast en kunnen veel. Voor sommige werkzaamheden is de hulp van een professional nodig. Ook voor inkoop van sommige materialen die nodig zijn voor onderhoud en aanleg van elementaire delen van de kooi, zoals de vangpijpen is geld nodig. De gemeente gaat kijken of zij hier een bijdrage aan kan leveren. De eendenkooi is van grote cultuurhistorische en ecologische waarde en bij het Natuur Instituut, met Anton als boegbeeld in vakbekwame en samen de vrijwilligers in goede handen.

Bron en foto: gemeente Castricum