Historische luchtfoto van de Eendenkooi van Asjes

Boerderij van Asjes luchtfoto van de RAF 26 februari 1945 900

Naar aanleiding van een artikel over de Eendenkooi van Asjes in de Castricummer ontvingen we een bericht van de heer Hans van Weenen. Hij zond ons een luchtfoto genomen door de Royal Airforce op 26 februari 1945.
Op deze foto is de eendenkooi te zien en linksonder de boerderij van Albert Asjes.

Wie was … Albert Asjes

 

Albert Asjes, geboren op 17 mei 1864 en overleden op 16 oktober 1939, was de vroegere eigenaar van deze landerijen. Bij het testament, opgemaakt op 3 oktober 1939, bepaalde hij dat zijn gehele bezit zou worden ondergebracht in een op te richten stichting “Het Albert Asjesfonds”.

Albert Asjesmet paard en wagen 340x255 Albert Asjes Hoeve340x255
Albert Asjes met paard en wagen  Albert's Hoeve, Tekening van Jan Reinders
Read more: Wie was … Albert Asjes

De Albert’s Hoeve

Te midden van de weilanden ver verwijderd van andere bebouwing stond aan de Bogaardsdijk een boerderij, die in deze eeuw de Albert’s Hoeve is gaan heten. Al op een zeer oude kaart van omstreeks het jaar 1600 treffen we op of nabij dezelfde plaats hier een boerderij aan.


Recente opgravingen doen vermoeden, dat al kort na de aanleg van de Bogaardsdijk aan het einde van de 12e eeuw op deze plaats reeds van bewoning sprake is. Opvallend is dat de archeologische vondsten een aaneensluitende bewoningsperiode aangeven van achtereenvolgens kogelpot-, Pingsdorf-, Paffrath- en Siegburg aardewerkscherven.

De boerderij vóór de afbraak De herrezen boerderij doet qua schoonheid hier niet voor onder
Read more: De Albert’s Hoeve