Wie was … Albert Asjes

Albert Asjes, geboren op 17 mei 1864 en overleden op 16 oktober 1939, was de vroegere eigenaar van deze landerijen. Bij het testament, opgemaakt op 3 oktober 1939, bepaalde hij dat zijn gehele bezit zou worden ondergebracht in een op te richten stichting “Het Albert Asjesfonds”.

Albert Asjesmet paard en wagen 340x255 Albert Asjes Hoeve340x255
Albert Asjes met paard en wagen  Albert's Hoeve, Tekening van Jan Reinders
Lees meer: Wie was … Albert Asjes

De Albert’s Hoeve

Te midden van de weilanden ver verwijderd van andere bebouwing stond aan de Bogaardsdijk een boerderij, die in deze eeuw de Albert’s Hoeve is gaan heten. Al op een zeer oude kaart van omstreeks het jaar 1600 treffen we op of nabij dezelfde plaats hier een boerderij aan.

Recente opgravingen doen vermoeden, dat al kort na de aanleg van de Bogaardsdijk aan het einde van de 12e eeuw op deze plaats reeds van bewoning sprake is. Opvallend is dat de archeologische vondsten een aaneensluitende bewoningsperiode aangeven van achtereenvolgens kogelpot-, Pingsdorf-, Paffrath- en Siegburg aardewerkscherven.

De boerderij vóór de afbraak De herrezen boerderij doet qua schoonheid hier niet voor onder
Lees meer: De Albert’s Hoeve